5 ข้อควรรู้ของการผู้รับเหมาที่ดี

5 ข้อควรรู้ของการผู้รับเหมาที่ดี

1.การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ

ผู้รับเหมาของมีความรู้ทักษะในด้านที่ถนัด และเสริมความรู้และทักษะในด้านอื่นๆที่อาจจะไม่ถนัด ซึ่งการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆจะเสริมให้เรามีโอกาสต่อยอดธุรกิจของเราได้ภายในอนาคต

2.มีความน่าเชื่อถือ

เนื่องจากอาชีพผู้รับเหมานอกจากประสบการณ์การทำงานแล้ว ความน่าเชื่อถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เจ้าของบ้านใช้ในการตัดสินใจจัดจ้าง การเสริมความน่าเชื่อถือเช่นการ การสร้างแฟ้มผลงาน ที่เป็นของตัวเองเพื่อใช้ในการนำเสนอให้ลูกค้า หรือแม้แต่การแสดงออกเช่นการพูด การแสดงออก ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สามารถเสริมความน่าเชื่อถือให้กับผู้รับเหมาได้

3.ควรมีเงินทุนหมุนเวียน

เนื่องจากอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ต้องมีปัจจัยเกี่ยวกับการใช้จ่ายจำนวณมาก ไม่ว่าจะเป็น ค่าแรงงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายหน้างาน ซึ่งในบางครั้งต้องงานรับเหมาต้องรองวดในการเบิกจ่าย อาจจะทำให้ผู้รับเหมาต้องสำรองเงินทุนค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆไปก่อน ดังนั้น ถ้าขาดเงินทุนหมุนเวียนที่สม่ำเสมออาจจะทำให้เกิดปัญหาหน้างานได้

4.มีความใส่ใจ มีความตรงต่อเวลา แน่นอนว่าเจ้าของบ้าน หรือผู้ว่าจ้างต้องการงานที่มีคุณภาพภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ดังนั้นนอกจากผู้รับเหมาจะต้องทำผลงานให้ออกมาดีแล้ว ในเรื่องของความใส่ใจเล็กๆน้อย เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ว่าจ้าง มีการเสนอแนะวิธีในการป้องกันหรือเสริมให้เจ้าของบ้านหรือผู้ว่าจ้างมีความรู้สึกว่า ผู้รับเหมาสามารถให้คำแนะนำ และเป็นเพื่อนคู่คิดได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของเวลา งานควรเสร็จตรงเวลาที่ทำสัญญาไว้ เพื่อเลี่ยงปัญหาการถูกปรับของผู้รับเหมาได้