Business intelligence

Business intelligence: ที่ปรึกษาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมพัฒนาระบบของ www.kmppartners.co.th เพื่อใช้พัฒนา Big data ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างพาร์ทเนอร์ต่อไป ทั้งนี้เคเอ็มพีพาร์ทเนอร์เปิดรับสมัครพาร์ทเนอร์รายใหม่จนถึง 31 มีนาคม 2562 (จำนวนจำกัดแต่ละพื้นที่ แต่ละอำเภอ)