Company visit

กรรมการบริหารบอร์ด ที่ปรึกษาแหล่งเงินทุนผู้รับเหมา งานประมูล งานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา Gprocurement ให้การต้อนรับคณะผู้รับเหมาและนักธุรกิจบริษัท เอ๊กซ์ตาร์โฮม จำกัด จากชัยภูมิ พร้อมเข้าเยี่ยมชมกลุ่มบริษัทพาร์ทเนอร์และทีมผู้บริหารในเครือ