KMP in Indonesia

KMP in Indonesia คุณปิติพัฒน์ มงคลอริยนันท์ กรรมการบริหาร บริษัท เคเอ็มพี พาร์ทเนอร์ จำกัด ได้รับคำเชิญให้เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้รับเหมารัฐบาลอินโดนีเซีย พร้อมเยี่ยมชมหน้างาน ณ เมือง serang พร้อม budget planning เพื่อเตรียมรับงานในงบประมาณอินโดนีเชียในปี 60 ซึ่งจะเริ่มการประมูลในเดือนพฤษภาคม ซึ่งงานรับเหมารัฐบาลอินโดนีเซียมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยเรา