Signing ceremony:

คุณณัฐชานันท์ รวีอริยนนท์ ให้การต้อนรับพาร์ทเนอร์ จากจังหวัด นครศรีธรรมราช ณ บริษัท เคเอ็มพี พาร์ทเนอร์จำกัด สำนักใหญ่ ในการเข้าร่วมเซ็นสัญญาเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำธุรกิจ