Start up project

Start up project: ทีมงาน fin plus เข้าร่วมประชุมกับคณะทีมงาน เคเอ็มพี พาร์ทเนอร์เพื่อเตรียมพัฒนาซอฟต์แวร์ในการช่วยจัดการบริหารงานให้กับ พาร์ทเนอร์ ซึ่งคาดว่าจะได้ เริ่มต้นให้กับพาร์ทเนอร์ในเดือน 6 ทั้งนี้พาร์ทเนอร์จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการให้ซอฟต์แวร์ช่วยจัดการเรื่องงานในส่วนสำคัญอีกด้วย พร้อมทั้งบทวิเคราะห์ผู้รับเหมาแต่ละรายในแต่ละพื้นที่