เคล็ดลับในการควบคุมราคาก่อสร้าง

เคล็ดลับในการควบคุมราคาก่อสร้าง

เพื่อให้การรับเหมาเป็นไปอย่างราบรื่น การควบคุมราคาการก่อสร้างจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อป้องกันการขาดทุน วันนี้เคเอ็ม พีพาร์ทเนอร์ จึงนำเคล็ดลับดีๆมาฝาก ด้วย 3 วิธีง่ายๆในการควบคุมทั้งราคาวัสดุก่อสร้าง และค่าจ้างแรงงาน เพื่อให้งานของผู้รับเหมาดำเนินไปตามแผนการส่งงานทันที่กำหนดไว้

1.ควบคุมงบประมาณค่าวัสดุ

ต้องเริ่มจากการวางแผนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ โดยการหาซัพพลายเออร์ที่ดี แหล่งในการซื้อวัสดุที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้วัสดุในราคาที่ย่อมเยา ตรงตามสเปคที่กำหนดไว้

2.ควบคุมการจ้างแรงงาน

                การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการจ้างแรงงาน ด้านนี้ผู้รับเหมาต้องมีการวางแผนจัดการ ดูปริมาณแรงให้สอดคล้องกับปริมาณงาน ไม่หนักจนเกิด มีการกำหนดระยะเวลา ติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนการที่วางไว้ การกำหนดแนวทางในการดำเนินงานจะช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานได้เป็นอย่างดี

3.ควบคุมระยะเวลา

                ผู้รับเหมาต้องทำการวางแผนขั้นตอนในการทำงาน ทั้งเรื่องการจัดการค่าใช้จ่ายการจ้างแรงงาน การจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวบไปถึงการวางแผนทุกกระบวนการในการทำงาน เพื่อเป็นการควบคุมระยะเวลาของการทำงาน เพื่อให้งานเสร็จตรงกำหนด หลีกเลี่ยงการโดนปรับได้

แล้วพบกับเคล็ดลับดีๆจากเคเอ็มพีพาร์ทเนอร์ได้ใหม่ในวันถัดไปนะคะ

ครดิตรูปภาพ <a href=”https://www.freepik.com/photos/texture”>Texture photo created by freepik – www.freepik.com</a>