Search for:
Meeting BI

คณะทีมงาน ที่ปรึกษา และผู้บริหาร เคเอ็มพี พาร์ทเนอร์เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เพื่อใช้ข้อมูลจาก Big Data เข้าสู่ Business intelligence 

Line@: @kmppartners

Signing ceremony

ยินดีต้อนรับพาร์ทเนอร์รายใหม่จาก จังหวัด นครศรีธรรมราช เราสัญญาที่จะทำงานเคียงข้างพาร์ทเนอร์ตลอดไป 
ขณะนี้เคเอ็มพีพาร์ทเนอร์ ปิดรับสมัครพาร์ทเนอร์ใหม่

“ทำงานร่วมกัน ทำงานได้ไกล”Success case

Success case: กรรมการบอร์ดบริหารได้เข้าร่วมประชุมเสวนาเข้าสู่ Industry 4.0 พร้อมทั้งแสดงวิสัยทัศน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุมในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการทำงานควบคู่กับพาร์ทเตอร์ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

Start up meeting

Start up meeting: เคเอ็มพีพาร์ทเนอร์ ร่วมกับ ฟินพลัส พัฒนา ซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการให้กับพาร์ทเนอร์ ซึ่งพาร์ทเนอร์จะได้รับสิทธิประโยชน์ข้อมูลข่าวสารในวงการรับเหมาก่อสร้าง competitive advantage ซึ่งขณะนี้ เคเอ็มพีพาร์ทเนอร์ จะเร่ง launch ซอฟต์แวร์ ก่อนไตรมาศ 2 ของปี 2562 พร้อมทั้งจัดตั้งทีมพัฒนาโปรแกรมเมอร์ ซึ่งเป็นรายแรกและรายเดียวของประเทศไทย

Signing ceremony

Signing ceremony: ยินดีต้อนรับพาร์ทเนอร์รายใหม่จาก จังหวัด สุราษฎร์ธานี เราสัญญาที่จะทำงานเคียงข้างพาร์ทเนอร์ตลอดไป

ขณะนี้เคเอ็มพีพาร์ทเนอร์ ปิดรับสมัครพาร์ทเนอร์ใหม่

ทำงานร่วมกัน ทำงานได้ไกล

Start up project

Start up project: ทีมงาน fin plus เข้าร่วมประชุมกับคณะทีมงาน เคเอ็มพี พาร์ทเนอร์เพื่อเตรียมพัฒนาซอฟต์แวร์ในการช่วยจัดการบริหารงานให้กับ พาร์ทเนอร์ ซึ่งคาดว่าจะได้ เริ่มต้นให้กับพาร์ทเนอร์ในเดือน 6 ทั้งนี้พาร์ทเนอร์จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการให้ซอฟต์แวร์ช่วยจัดการเรื่องงานในส่วนสำคัญอีกด้วย พร้อมทั้งบทวิเคราะห์ผู้รับเหมาแต่ละรายในแต่ละพื้นที่

Signing ceremony

Signing ceremony: ยินดีต้อนรับพาร์ทเนอร์รายใหม่จาก จังหวัด นครศรีธรรมราช เราสัญญาที่จะทำงานเคียงข้างพาร์ทเนอร์ตลอดไป เคเอ็มพีพาร์ทเนอร์ เปิดรับสมัครพาร์ทเนอร์รายใหม่จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
“ทำงานร่วมกัน ทำงานได้ไกล”

Visit us

Visit us: พาร์ทเนอร์จากจังหวัดกระบี่ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียน โดยมี กรรมการบอร์ดและผู้จัดการทั่วไปให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ เรายังคงเปิดรับสมัครพาร์ทเนอร์รายใหม่จนถึง 31 มีนาคม 2562 นะคะ

ประมวลภาพกิจกรรมของเคเอ็มพีพาร์ทเนอร์

ทุกกิจกรรมและทุกผลงานที่ผ่านมา ทางเคเอ็มพีพาร์ทเนอร์มุ่งหวังในการสร้างความมั่นคงให้กับพาร์ทเนอร์ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทางเคเอ็มพีพาร์ทเนอร์ยังเปิดรับสมัครพารืทเนอร์รายใหม่จนถึง 31 มีนาคม 2562 นี้เท่านั้น มาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จร่วมกันนะคะ

“ทำงานร่วมกัน ทำงานได้ไกล”

international partner: Ho Chi minh

การทำงานระหว่างพาร์ทเนอร์ประเทศเวียดนามและประเทศไทย เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขยายพาร์ทเนอร์ไปยังภูมิภาคเอเชียตะออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ เรายังคงเปิดรับสมัครพาร์ทเนอร์รายใหม่ถึง 31 มีนาคม 2562

ทำงานร่วมกัน ทำงานได้ไกล